Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 264,882  
Antall menn 137,355 (51.86%)  
Antall kvinner 126,680 (47.83%)  
Antall ukjent kjønn 847 (0.32%)  
Antall nålevende 11,931  
Antall familier 88,440  
Antall unike etternavn 23,555  
Antall Bilder 1  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 1,689  
Gjennomsnittlig levetid1 65 år, 135 dager  
Tidligste fødselsdato (Ariel E Ness 1923-01-12  

 Lengstlevende1   Alder 
Anna Geneva Andreasdtr Olsen 115 år  
Ola Erlandsen Kveberg 114 år  
Sakarias Andreas Åmot Olsen Stave 114 år  
Gullik Pedersen Bråtåseter 113 år  
Herman Smith-Johansen 112 år  
Ella Pauline Haugen 111 år 290 dager  
Mathias Olsen Aasen 111 år 73 dager  
Engebret Evensen Holdal 110 år  
Marit Andersdtr Kråbøl 110 år  
Marit Halvorsdtr Hoft 110 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.